Пројекат шести разред


Кратко упутство за израду пројекта грађевинског објекта (макета објекта)

Поделите се у групе од 3 до 4 члана.

Шта је алгоритам?

Крените да развијате пројекат пратећи алгоритам од идеје до реализације.

Идеја: свако од чланова групе даје идеју за пројекат, саслушају се сви и изабере објекат за који су сви сагласни.

Скица: ако се ради ,,измишљења“ макета објекта неопходно је да сваки члан групе нацрта предлог, скицу објекта.

Пре него што почнете са израдом макете, неопходно је нацртати вертикални и хоризонтални цртеж објекта са свим потребним димензијама. Такође неопходно је нацртати и ситуациони  план како би се положај објекта у односу на остале делове објекта у

Пројекат мора имати и елаборат – опис радова. Замислите да је потребно да направите стварни објекат. Које материјале ћете користити за израду правог објекта? Које грађевинске материјале ћете користити?

Избор материјала: Најпогоднији материјал за израду макете је картон. Подлога на којој се прави макета може бити од стиропора или стиродура (димензија 60x60x2 cm).

Објављено под Некатегоризовано | Оставите коментар

Шести разред – Цртање стола и столице у програму Google SketchUP


 

Видео | Posted on by | Оставите коментар

Како учити


Видео | Posted on by | Оставите коментар

Сатови

Ова галерија садржи 16 фотографија.


Галерија | Оставите коментар

Магнети 2017

Ова галерија садржи 71 фотографију.


Галерија | Оставите коментар

Правила понашања на Интернету


Објављено под Некатегоризовано | Оставите коментар

Магнет за фрижидер 2016

Ова галерија садржи 35 фотографија.


Галерија | Оставите коментар