Електрични уређаји у моторним возилима


Да би се једно моторно возило могло покренути није довољно само сипати гориво, потребно је да има систем за производњу, напајање и потрошњу електричне енергије.
У овај систем спадају:
• акумулаторска батерија;
• уређај за производњу електричне енергије;
• уређај за стартовање мотора;
• уређај за паљење радне смеше;
• остали уређаји.

Који уређај на аутомобилу претвара хемијску у електричну енергију?

Акумулаторска батерија или акумулатор претвара хемијску енергију у електричну.

Да ли се акумулатор може испразнити?

Како се зове уређај који производи електричну енергију?

Да ли тај уређај има аутомобил?

Алтернатор представља генератор наизменичне струје и састоји се од ротора и статора. Механичку енергију  за свој рад добија од коленастог вратила са којим је повезано преко каишника.

Електропокретач  је део система за стартовање који преко зупчаника на свом вратилу, узупченог са замајцем, покреће мотор.

Резултат слика за аnlaser gif

Kако долази до паљења мешавине горива и ваздуха код бензинског мотора?

Радна смеша  се пали помоћу електричне варнице у цилиндру мотора коју даје свећица. -Да би се произвео довољно високи напон користи се бобина. Једносмерна електрична струја ниског напона се из батерије доводи до бобине у којој се подиже на напон од 15000 волти.

Разводника паљења одводи веома високог напона до одговарајуће свећице.