Електротехнички апаратри у домаћинству


Према врсти претворене елекричне енергије апарате у домаћинству делимо на: –

  • ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКЕ,
  • ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКЕ,
  • КОМБИНОВАНЕ АПАРАТЕ,
  • РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ.

Који су то електротермички уређаји?

то су сви апарати који електричну енергију претварају у топлотну. –

Како то долази трансформације електричне енергије у топлотну?

Проласком електричне струје кроз проводник, услед постојања електричног отпора, долази до трансформације електричне енергије у топлотну.

Како се зове део без кога ови апарати не могу да раде?

Сви електротермички уређаји без обзира на намену и конструкцији садрже најважнији део, грејну жицу (грејач). Материјали од којих се израђују грејне жице, морају да издрже и високе температуре, а да се не истопе. Најпознатији су легуре: цекас и кантал Дужина и попречни пресек грејнe жице зависе од снаге потрошача.  P= U  I   (W)

Који су најпознатији електротермички уређаји у домаћинству?

Електротермички апарати у домаћинству

Како се зове уређај који регулише температуру?

Уређај који служи за регулацију температуре. Принцип рада је заснован дејству биметала. Биметал су две металне траке од којих свака има различите топлотне коефицијенте.

Шта раде електромеханички апарати?

Електромеханички апарати претварају електричну енергију у механичку.

Набројте комбиноване уређаје у домаћинству. Зашто их зовемо кобниовани?

Електротермичко-механички уређаји су група апарата и уређаја који користе електричну енергију и претварају је у механичку и топлотну енергију.

Резултат слика за фен за косу пресек

Source: PartSelect.com

Расхладни уређаји