7. разред Гордана Милосављевић


Понедељак, 27.април 2020. године

Реализација пројекта – израда модела

Драги ученици, сви сте добили, понаособ, e-mail са роковима (датум) у вези
ваших започетих или не урађених модела.

Молим вас да те рокове испоштујете, јер видели сте, оцене се уписују у
е-дневник.

Радове као и до сада шаљете на e-mail: gocahanioti66@gmail.com.

С поштовањем, Гордана Милосављевић


Уторак, 21.април 2020. године

Техника и технологија – ПДФ

Само одељења којима предаје наставница Гордана Милосављевић


Понедељак 13.04.2020.

Практичан рад – ПДФ само одељења којима предаје наставница Гордана Милосављевић