САОБРАЋАЈ


УЛОГА, ЗНАЧАЈ И ИСТОРИЈСКИ  РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА

Из којих разлога је дошло до развоја саобраћаја?

Кроз историју, човек није могао у непосредној близини своје куће да производи све оно што му је потребно за живот и рад.

Потреба за преношењем робе и добара с једног места на друго, условило је развој саобраћаја.

Који је највећи изум човечанства у саобраћају?

Које земље су се налазиле у долинама река Тигар, Еуфарт и Нил?

Најстарије  познате  цивилизације(Египатска, Месопотамијска)  развијале  су  се  у  долинама  великих  река зато се упоредо са саобраћајем који се одвија на копну развијао и саобраћај који се одвија на води.

Прва индустријска револуција?

Употреба парне машине  у  саобраћају  који  се  одвија  на  води  (код пароброда) и саобраћају који се одвија на копну (код локомотиве) учинила је саобра­ћај знатно напреднијим и бржим.