Обавештења 2020


Задаци

01.04.2020. Задатак 2 ПЕТИ разред одељења V 1, V 2, V 4 прва група

06.04.20202 Задатак 2 ШЕСТИ разред одељења VI 1, VI 2, VI 4 прва група

04.04.2020. Задатак 2 ОСМИ разред VIII 1, VIII 2, VIII 3, VIII 4, VIII 5 прва група