ПОТРЕБАН ПРИБОР ЗА НАСТАВУ


ПОТРЕБАН ПРИБОР ЗА НАСТАВУ

 

– свеска А4 формат без линија

– подметач за писање (шаблон за штампу)

– лењир 30 цм

– 2 троугла

– графитна оловка

-гумица

-шестар

Упутство за цртање оквира