ДРВО И ПАПИР


Који су први материјали које је човек користио?

Да ли су била природна или вештачка?

Дрво је материјал природног порекла, и оно представља живи организам који расте на површини Земље.

Које врсте дрвета познајете?

Највише дрво је аустралијски еукалиптус, с висином од 156 m и ширином од 21 m.

Од чега се састоји дрво? Који део дрвета се највише користи у техници?

Дрво се састоји из корена са жилама , стабла и крошње. Од дрвета се највише користи стабло.

Резултат слика за делови дрвета
Структура дрвета

Када дрво можемо да сечемо ? Да ли знате када се дрво највише сече, које годишње доба ?

Кад дрво достигне одређену старост и димензије, спремно је за сечу. Дрвеће може да се сече у свако доба године, али се то најчешће ради у јесен зато што тада дрво садржи најмање влаге

Чиме се сече дрво у шуми?

За сечу дрвета користе се моторне тестере, секире и специјалне машине за сечу дрвета – харвестери. Кад се дрво исече, стабло се чисти од грања и сече у трупце – балване, на делове одређене дужине.

Из шуме се исечено дрво транспортује до шумског складишта а затим до пилана.

Шта су пилане?

Пилана

Шта се добија у пиланама?

Резултат слика за rezana građa

У пиланама се добија резана грађа: –греде, даске и летве

Тракаста тестера

Шта се ради после резања са гредама, даскама, летвама ?

Греде, даске и летве слажу се једна на другу у више редова са размаком, да би се избегла деформација дрвета, и тако се приступа сушењу. Сушење може бити природно и вештачко у сушарама,

Природно сушење
Сушење у сушарама

Дрво се углавном користи као: техничко дрво (необрађено, цепано, тесано и резано) ¡сировина за хемијску индустрију (целулоза за папир, алкохол, терпентин – смола) ¡ гориво (огревно дрво).

Даљом прерадом дрвета добијају се полупроизводи као што су : фурнир, шперплоче, панел-плоче, иверица, лесонит-плоче.

Фурнир се састоји из танких листова дрвета. Добија се на три начина: сечењем,
тестерисањем и љуштењем трупаца . Фурнир се касније суши природним или вештачким путем. тако добијени фурнир користи се за облагање мање квалитетног дрвета и за добијање шперплоча.

Добијање фурнира љуштењем, резањем и сечењем
Резултат слика за veneer gif
Љуштење фурнира

Шперплоча је дрвна прерађевина која се добија лепљењем три или више слојева фурнира који се слажу један преко другог унакрсно.

Размислите зашто се листови фурнира укрштају?

Укрштањем се повећава чврстоћа шперплоче.

Панел-плоча је састављена од једнаких летвица на које је са обе стране налепљен фурнир или шперплоча.

Панел плоча

Иверица је плоча направљена од отпадака дрвета (иверја) који су међусобно повезани органским везивом (лепком) помоћу високе температуре, притиска и очвршћивача. Иверица може да се пресвуче фурниром или пластичном масом (универ).

Лесонит-плоче се добијају на сличан начин као и иверица. Ставља се више лепка па самим тим постају чвршће.

ПАПИР

Од чега се добија папир ?

Папир се добија прерадом:

• дрвета (целулоза);

• текстила (памук, лан, конопља);

• житарица (слама житарица, трска);

• старог папира (рециклажом)

Папир какав данас познајемо појавио се у Кини око 105. године нове ере. Папир је један од најважнијих проналазака човечанства, без њега не би било књига, новина, новца, картонских кутија.

Картон се добија на сличан начин као и папиp.
При производњи картона ваљци на машини која одређује дебљину картона размакнути су више него код папира. Картон може бити различите дебљине, у зависности од намене. На крају производње картон се реже на комаде различитих димензија, за разлику од папира, који се мота у ролне.
Постоји сиви картон, који је доброг квалитета, лако се савија и не пуца, и бели картон, који се ломи при савијању, али је чврст. Сиви картон се користи за израду кутија и разних макета, док се од белог картона праве корице за књиге, албуми и др.
Лепенка се добија машинским лепљењем више слојева папира, па може бити
двослојна, трослојна, петослојна, у зависности од тога колико је листова папира залепљено један преко другог. Картон и лепенка се користе за прављење корица за књиге, уџбеника, разних врста кутија, фасцикла итд.

Таласаста лепенка