ЕНЕРГИЈА


Да ли сте се некада запитали како се покреће бицикл или како се покрећу аутомобили?

Током свог развоја човек је употребљавао различите изворе енергије. Људи су најпре користили енергију ватре, а дрво су употребљавали као главно гориво. Веома давночовек је ловио луком и стрелом и за то је користио сопствену енергију – енергију мишића
Осим у лову, своју енергију примењивао је и при обради земље. Ускоро је почео да наводњава обрадиве површине, а енергију воде користио је и за рад млинова и млевење жита.

Уз помоћ енергије ветра људи могу да плове морима и рекама , а ветар служи и за покретање ветрењача.


glitter-graphics.com

Енергија је важан део нашег свакодневног живота и потребна је свим живим бићима. Енергија се јавља у више облика: као потенцијална (у мировању), кинетичка (енергија кретања), елек­трична, топлотна и др.

Да ли знате неки извор енергије?

У природи постоје различити облици енергија. У зависности од тога да ли их има
довољно, тј. да ли се могу обнављати или не, извори енергије могу бити:

-обновљиви и
-необновљиви.

Обновљиви извори енергије су они извори који се стално обнављају и чије се резерве не смањују: Сунчева (соларна) енергија, енергија воде и енергија ветра

Резултат слика за Renewable energy gif


Енергија се не може створити нити уништити, она прелази из једног облика у други.

Шта ово значи? Шта је трансформација?

Мотор у аутомобилу претвара хемијску енергију горива и кисеоника у механичку енергију кретања, а сијалица претвара електричну енергију у топлотну и светлосну. Аеро­електране користе енергију ветра, претварајући је у механичку енергију, која се затим трансформише у електричну енергију.