НАЧИН ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА


Како су померани велики камени блокови у Египту? Да ли им је неко помагао?

Помагала којима, делујући мањом силом савладавамо неколико пута већу силу зовемо алат.

Обрада материјала представља промену облика, димензија или својства материјала ради даље употребе. Материјал се може обрадити на два начина: скидањем струготине (тестерисање, турпијање) и без скидања струготине (савијање, лепљење или спајање).

Шта је струготина?

Алат код кога су оштрице у облику клина (секира, тестера, турпија, нож, маказе) приликом обраде продире у материјал и одваја део материјала, а ти кома­ди материјала се називају стру готине .

Те алате не можете да користите без макар једне полуге. Шта је полуга? Полугом се може сматрати сваки штап ослоњен о једну непокретну тачку, која се назива
ослонац.

Примена полуге

ПРИПРЕМА ЗА ОБРАДУ МАТЕРИЈАЛА

Нацртај алгоритам ,,од идеје до реализације“ .

Пратећи алгоритам „од идеје до реализације”, који сте написали видели сте да је потребно да пређете на следећу ставку вашег пута, а то је израда предмета. Да бисте успешно реализовали пројекат направили модел потребно је да научите да користите прибор за мерење и обележавање, алат за обраду материјала, као и да спајате и заштитите материјале.

Прибор за мерење и обележавање материјала

Мерење, контрола и обележавање обављају се помоћу одговарајућег прибора, који се састоји од: оловке, лењира, троугаоника, метра, шестара, угаоника и др.

Алати за обраду материјала

Кад сте обележили материјал, приступате резању или сечењу материјала. Резање и сечење су поступци обраде материјала у којима се он раздваја на мање делове.

Коришћење лука и тестерице

Када желите да обрадите одређени отвор или да напра вите рупу на материјалу, кори­ стите алат и машине за бушење. За прављење отвoра користе се различити пробојци, као и сврдла или бушилица с бургијом. Такође, при ли ком бушења је битно да радни предмет буде добро при чвршћен.