МАТЕРИЈАЛИ – ВРСТЕ И СВОЈСТВА


Материјали узети из природе користе се као сировине од којих се даље праве ра­
зли чити производи. Они материјали који се могу наћи у природи и у таквом облику се упо требљавају или обрађују називају се природни материјали.

Зашто су људи направили вештачке материјале?

Човек често није задовољан својствима природних материјала, па настоји да их пре­радом побољша и прилагоди својим потребама.

Применом одређених хемијских и технолошких поступака створени су потпуно нови материјали, које називамо вештачки материјали: папир, стакло, гума, вештачка кожа (скај), пластичне масе и слично.

Шта мора да познајемо да би одабрали прави материјал?

Без материјала и алата не може се направити ниједан предмет. Потребно је да знате шта се може направити од ког материјалa, како то урадити и за које време. Да би се све то остварило, морају се познавати одређена својства материјала.

Постоји велики број различитих својстава материјала која се могу сврстати у четири основне групе:
• физичка својства обухватају спољашњи изглед, сјај, боју, густину, проводљивост топлоте, проводљивост електричне струје и сл.;
• хемијска својства обухватају понашање материјала под хемијским утицајем;
• механичка својства показују како се материјал понаша када желимо да му
променимо облик под неким оптерећењем или да га пробушимо;
• технолошка својства материјала односе се на степен обрадивости неког материјала, тј. показују да ли се материјал лако или тешко обрађује.

Испитивање механичких особина материјала