РЕЦИКЛАЖА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Шта све може да се рециклира?

Процес прераде већ употребљених материјала ради њиховог даљег коришћења
назива се рециклажа. Овај процес чини сакупљање, издвајање, прерада већ коришћених материјала и израда нових производа од њих.

Мобијусова петља

Мобијусова петља представља знак за рециклажу и са држи три повезане стрелице у облику троугла са заобљеним угло­вима које означавају сакупљање, рециклажу и поновну употребу.

Канте за одвајање отпада према пореклу материјала