ВРСТЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА


Како се зове особа која пројектује – црта неки грађевински објекат?
Ко се бави изградњом грађевинских објеката?
Aрхитeктурa је наука и уметност пројектовања и обликовања објеката(унутрашњег и спољашњег простора).
Грађевинарство се бави изградњом и пројектовањем грађевинских објеката као што су мостови, тунели, путеви и слично.
Да ли су сви грађевински објекти исти?
Шта је заједничко за следеће грађевинске објекте:
школа, болница, тржни центар, суд…
А шта је заједничко за ове објекте:
пруга, аутопут, мост, тунел ……..
И ове:
-брана, канал, лука…..
Да ли постоје разлике?
Све грађевинске објекте можемо поделити на објекте:
  • нискоградње,

Мост Мехмед паше Соколовића, Вишеград

  • високоградње

    Бурџ Калифа,

  • хидроградње.