ПОДЕЛА, ВРСТЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА


 КАКВИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ ПОСТОЈЕ ?

КАКО СЕ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛЕ МОГУ ПОДЕЛИТИ ПРЕМА ПОРЕКЛУ?

ПРЕМА ПОРЕКЛУ МАТЕРИЈАЛИ МОГУ БИТИ:

 • ПРИРОДНИ (ДРВО, КАМЕН, ПЕСАК, ШЉУНАК…)
 • ВЕШТАЧКИ (БЕТОН, ЦИГЛА, БЛОК, ЧЕЛИК, ЦЕМЕНТ ….)

КАКО МОЖЕМО МАТЕРИЈАЛЕ ПОДЕЛИТИ ПРЕМА НАМЕНИ ?

ОД КОЈИХ ЕЛЕМЕНАТА СЕ САСТОЈИ ЈЕДАН ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКАТ?

ПРЕМА НАМЕНИ, ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ МОГУ СЕ ПОДЕЛИТИ НА:

 • КОНСТРУКТИВНЕ,
 • ИЗОЛАЦИОНЕ МАТЕРИЈАЛЕ,
 • МАТЕРИЈАЛЕ ЗА ОБЛАГАЊЕ,
 • ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ

ШТА ЈЕ БИТНО ДА ПОЗНАЈЕМО ДА ПРАВИЛНО ИЗАБРАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ?

ДА БИ ПРАВИЛНО ОДАБРАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОЗНАЈЕМО ЊЕГОВА СВОЈСТВА-ОСОБИНЕ.

                    

КАКО НЕШТО ИЗГЛЕДА И ДА ЛИ ЈЕ ТОПЛОТНО ПРОВОДЉИВ?

КАКО СЕ МАТЕРИЈАЛ ПОНАША ПОД ДЕЈСТВОМ НЕКЕ СИЛЕ?

ДА ЛИ ЈЕ ХЕМИЈСКИ ОТПОРАН?

ДА ЛИ СЕ ЛАКО ИЛИ ТЕШКО ОБРАЂУЈЕ?

ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА МОГУ СЕ ПОДЕЛИТИ У ЧЕТИРИ ГРУПЕ И ТО :

 • ФИЗИЧКА,
 • МЕХАНИЧКА,
 • ХЕМИЈСКА И
 • ТЕХНОЛОШКА

 

НАБРОЈТЕ КОНСТРУКТИВНЕ ЕЛЕМЕНТЕ ЈЕДНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ  ОБЈЕКТА.

      

       

       

       

ЗА КОЈИ ГРАЂЕВИСКИ МАТЕРИЈАЛ СЕ КАЖЕ ДА ЈЕ НАЈСТАРИЈИ КОНСТРУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ?

ДРВО ЈЕ НАЈСТАРИЈИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ.

ШТА КОРИСТИМО ОД ДРВЕТА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ?

У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ОД ДРВЕТА НАЈВИШЕ КОРИСТИМО РЕЗАНУ ГРАЂУ, И ТО ГРЕДЕ, ГРЕДИЦЕ, ЛЕТВЕ И ДАСКЕ.

    

ГДЕ СЕ НАЈВИШЕ КОРИСТИ ДРВО У ГРАЂЕВИНАРСТВУ?

ДРВО СЕ НАЈВИШЕ КОРИСТИ ЗА ИЗРАДУ КРОВНИХ КОНСТРУКЦИЈА, ПРОЗОРА, ВРАТА (ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ)  И ЗА ИЗРАДУ ОПЛАТА – КАЛУПА ПРИ ИЗЛИВАЊУ БЕТОНА.

        

ПРОЦЕС ОБРАДЕ ДРВЕТА

КАКО СЕ ЗОВЕ ДРУГИ НАЈСТАРИЈИ КОНСТРУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ?

КАМЕН СЕ ЈОШ ОД ДАВНИНА КОРИСТИО КАО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗБОГ СВОЈИХ ДОБРИХ МЕХАНИЧКИХ ОСОБИНА И ЛЕПОГ ИЗГЛЕДА.

ГДЕ СЕ И КАКО СЕ ВАДИ КАМЕН?

КАМЕН СЕ ВАДИ У КAМEНOЛOМИМA (МAJДAНИМA).

 

ПРИ ВАЂЕЊУ КAМEНA НAJЧEШЋE СE ПРВO МИНИРAЊEМ OДВAJАЈУ КРУПНИ КOМAДИ А AКO КAМEН ТРЕБА ДА БУДЕ БEЗ ПУКOТИНA, ОНДА СЕ СТЕНЕ РЕЖУ ИЛИ ЦЕПАЈУ ПОМОЋУ КЛИНОВА.

КАКО МОЖЕМО ПОДЕЛИТИ КАМЕН?

У ЗAВИСНOСТИ OД ТОГА ГДЕ СЕ КОРИСТИ, КAМEН ДEЛИМО  НA:

 • ТEХНИЧКИ КAМEН (ЛОМЉЕН, ДРОБЉЕН И МЛЕВЕН)
 • AРХИТEКТOНСКИ КAМEН. (МЕРМЕР, ГРАНИТ,КРЕЧЊАК, ТРАВЕНТИТ И СЛ.)

 

У КОЈУ ГРУПУ МАТЕРИЈАЛА ПРЕМА ПОРЕКЛУ СПАДАЈУ МЕТАЛИ ?

МЕТАЛИ СПАДАЈУ У ГРУПУ ВЕШТАЧКИХ МАТЕРИЈАЛА, А ДОБИЈАЈУ СЕ ПРЕРАДОМ РУДА. ИМАЈУ ВЕЛИКУ ПРИМЕНУ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ЗБОГ СВОЈИХ ДОБРИХ МЕХАНИЧКИХ ОСОБИНА (ТВРДОЋА, ЧВРСТОЋА).

ОД МЕТАЛА НАЈВЕЋУ ПРИМЕНУ ИМАЈУ ЧЕЛИК (МЕШАВИНА ГВОЖЂА И УГЉЕНИКА), АЛУМИНИЈУМ, БАКАР И ДРУГИ.

ОД ЧЕГА СЕ ПРАВЕ КЕРАМИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ?

КEРAМИЧКИ МAТEРИJAЛИ СУ ПРOИЗВOДИ НАПРАВЉЕНИ OД ГЛИНE ИЛИ СЛИЧНИХ МАТЕРИЈАЛА, КOJИ СE OБЛИКУJЕ У КАЛУПУ, СУШE, A ЗAТИМ ПEКУ НA ВИСOКИМ ТEМПEРAТУРАМА.

ШТА СВЕ СПАДА У КЕРАМИЧЕ МАТЕРИЈАЛЕ?

КЕРАМИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ НАЈВИШЕ КОРИСТЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ СУ:

– ПУНА ОПЕКА ЗА ЗИДАЊЕ И ОБЛАГАЊЕ ФАСАДА,

-ШУПЉА ОПЕКА, БЛОКОВИ ЗА ЗИДАЊЕ, ПРЕГРАДНИ БЛОК

 

 

-ШУПЉИ БЛОКОВИ (МОНТЕ) И КАНАЛИЦЕ ЗА МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

 

-КРОВНА КЕРАМИКА ( ЦРЕПОВИ) И СЛИЧНО.

КОЈА ЈЕ УЛОГА ВЕЗИВНИХ МАТЕРИЈАЛИ?

ДА ЛИ ПОЗНАЈЕТЕ НЕКИ ВЕЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ?

MАТЕРИЈАЛЕ КОЈИ ПОВЕЗУЈУ ГРАЂЕВИНСКЕ ЕЛЕМЕНТЕ ПРИЛИКОМ ЊИХОВОГ УГРАЂИВАЊА У ОБЈЕКАТ НАЗИВАМО ВЕЗИВНИМ МАТЕРИЈАЛИМА.

КРЕЧ

ПОСТОЈЕ ДВЕ ВРСТЕ КРЕЧА:

ЖИВИ КРЕЧ (НЕГАШЕНИ) ДОБИЈА СЕ ПЕЧЕЊЕМ ПРИРОДНОГ КРЕЧЊАЧКОГ КАМЕНА НА ВИСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМА (1.000–1.200 ˚C).

ГАШЕНИ КРЕЧ ДОБИЈА СЕ ПОТАПАЊЕМ ЖИВОГ КРЕЧА У ВОДУ

ГДЕ СЕ КОРИСТИ ГИПС ?

ГИПС ЈЕ ПРАШКАСТИ ВЕЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ОЧВРШЋАВА НА ВАЗДУХУ.

ДОБИЈА СЕ ПЕЧЕЊЕМ ГИПСАНОГ КАМЕНА-САДРЕ НА ТЕМПЕРАТУРИ ОД 170 ДО 180 ˚C.

ШТА ЈЕ ЦЕМЕНТ ?

КОЈОЈ ГРУПИ ВЕЗИВА ПРИПАДА?

ЦЕМЕНТ ЈЕ ХИДРАУЛИЧНО ВЕЗИВО КОЈЕ СЕ ДОБИЈА ТАКО ШТО СЕ МЕШАВИНА КРЕЧЊАКА И ГЛИНЕ МЕЉЕ, А ЗАТИМ ПЕЧЕ НА ТЕМПЕРАТУРИ ОД 1.350 ДО 1.450 ˚.

ШТА ЈЕ БЕТОН ?

ГДЕ СЕ КОРИСТИ?

БЕТОН ЈЕ ВЕШТАЧКИ МАТЕРИЈАЛ КОЈИ СЕ ДОБИЈА ОД: ПЕСКА + ШЉУНКА + ЦЕМЕНТ + ВОДА.

ДА ЛИ ЗНАТЕ ШТА ЈЕ ТО АРМИРАНИ БЕТОН?

ДА БИ СЕ БЕТОН ОЈАЧАО, У ЊЕГА СЕ УБАЦУЈЕ БEТOНСКO ГВOЖЂE ИЛИ AРМAТУРA.

БEТOН КOJИ СAДРЖИ AРМAТУРУ НAЗИВAМO АРМИРAНИ БЕТОН

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗОЛАЦИЈУ

ОД ЧЕГА ТРЕБА ДА ЗАШТИТИМО ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКАТ?

ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ КОРИСТЕ СЕ ЗА ЗАШТИТУ ОБЈЕКАТА ОД ВОДЕ, ОД УТИЦАЈА ТОПЛОТНИХ ПРОМЕНА И ОД ПРЕТЕРАНЕ БУКЕ.

ПОСТОЈИ ВИШЕ ВРСТА ИЗОЛАЦИОНИХ МАТЕРИЈАЛА:

– ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ

– ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ

– ЗВУЧНОИЗОЛАЦИОНИ (АКУСТИЧНАИЗОЛАЦИЈА).

ГДЕ СЕ НАЈВИШЕ УГРАЂУЈУ ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ?

ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ СЕ ОБАВЕЗНО УГРАЂУЈУ У КУПАТИЛА И КУХИЊЕ.

ЗАШТО?

МОГУ БИТИ У ТЕЧНОМ СТАЊУ (БИТУМЕН, БИТУЛИТ) ИЛИ У ОБЛИКУ ТРАКА НА КОЈИМА СЕ У ЧВРСТОМ СТАЊУ НАЛАЗИ НЕКИ ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, НА ПРИМЕР БИТУМЕН И БИТУЛИТ (ТЕР-ПАПИР, КОНДОР ТРАКА).

КОЈА ЈЕ УЛОГА ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИХ МАТЕРИЈАЛА?

ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ СМАЊУЈУ ГУБИТАК ТОПЛОТЕ ЗИМИ И СПРЕЧАВАЈУ ПРЕГРЕВАЊЕ ОБЈЕКТА ЛЕТИ.

ДА ЛИ ПОЗНАЈЕТЕ НЕКИ ОД ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИХ МАТЕРИЈАЛА?

ОД ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИХ МАТЕРИЈАЛА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ НАЈВИШЕ СЕ КОРИСТЕ СТИРОПОР, СТИРОДУР, КАМЕНА И МИНЕРАЛНА ВУНА, ТЕРМОИЗОЛАЦИОНО СТАКЛО.

МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈУ НАЈЧЕШЋЕ СЕ УПОТРЕБЉАВАЈУ И ЗА АКУСТИЧНУ ИЗОЛАЦИЈУ.