КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ОБЈЕКТА


Од којих елемената се састоји један грађевински објекат?

Шта се прво мора саградити?

Настави низ…

Конструкција је скуп носећих (конструктивних)  елемената састављених у смишљену, логичну и стабилну целину. Њена улога је ношење свих оптерећења унутар и изван зграде, односно обезбеђење стабилности, носивости и трајности зграде и сигурности људи.

Сваки објекат има:

  •  темељ 
  • зидове
  • плочу (међуспратна конструкција)
  • степенице и ходник
  • кров (са или без тавана)

Чему служи темељ?

Где се налази?

Како се прави темељ?

Темељ је део који је укопан у земљу. Прeнoси oптeрeћeње oбjeктa нa чврсту пoдлoгу (земљу) и равномерно га распоређује. Он oсигурaва чврстoћу и стaбилнoст објекта. Величина темеља зависи од величине објекта и врсте подлоге на коју се поставља темељ.

Чему служе зидови?

Од чега се праве?

Како се граде?

 

 

 

 

 

Зидови штите објекат од спољашњих утицаја и преграђују унутрашње просторије. Имају задатак да преузму оптерећење горњих елемената и пренесу на темељ.

Шта се налази узнад нас у стану/кући?

По чему газимо ако смо на спрату?

Међуспратна конструкција служи да физички раздвоји и изолује два спрата и преузме оптерећење и пренесе на зидове.

Како се прави?