КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ


Људима на Земљи потребне су велике количине енергије. Неки из­вори енергије као што су угаљ, наф­та и гас полако нестају, јер не могу да се обнављају. Због тога, ако се енергенти не користе рационално, у будућности неће бити довољно
необновљивих извора енергије за производњу електричне енергије, грејање, вожњу аутомобила и слич­но.

Размислите, погледај слику, зашто је неопходно одређне просторије у стану или кући пројектовати тако да буду окренути на праву страну света (север, југ, исток, запад).

Без ког извора не би било живота на Земљи?

Сунце је највећи произвођач енергије.Сва енергија на Земљи заправо постоји захваљујући енергији Сунца.

Шта добијамо од Сунца?

Како то можемо да искористимо?

Соларне плоче су плоче које упијају Сунчеве зраке и служе за загревање воде и просторија. Оне се најчешће налазе на крововима кућа и зграда.

Како настаје ветар?

Како можемо да искористимо ветар?

Који облик енергије има ветар?

Ветар се данас користи за производњу електричне енергије.

Како се зову електране које раде на ветар?

Електране на погон ветра зову се аеро-електране.

Места на којима се налази више аеро-електрана називају се ветро паркови.

Резултат слика за wind power  gif

Како се добија брашно?

Ко покреће воденице?

Шта је хидроелектрана?

Хидроелектране су постројења у којима се енергија воде претвара у електричну енергију.

Резултат слика за water power  gif

Да ли сте чули за геотермалну енергију, енергију биомасе…?

Одакле потиче геотермална енергија?

Геотермална енергија је енергија из дубине земље која може бити у облику воде или водене паре

Резултат слика за geothermal energy gif

Како настаје биомаса?

Биомаса представља отпатке биљака и животиња који се могу користити као гориво.Биомаса биљног порекла је слама, лишће, стабљике од сунцокрета и шумски отпад, а животињског течни стајњак.