СИСТЕМИ ГРАДЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Да ли је поступак изградње куће и зграда исти?

На који начин можемо да убрзамо изградњу?

Да ли можемо да направимо зграду само са стубовима?

Системи градње у грађевинарству подразумевају избор и распоред елемената, зидова и стубова у конструкцији зграде.

Разликујемо неколико конструктивних система грађења:
• систем са зидовима (масивни систем градње);
• систем са стубовима (скелетни систем градње);
• систем са зидовима и стубовима (мешовити систем градње).

Масивни систем градње примењује традиционални систем градње цео поступак градње се изводи на лицу места а зидови су ти који примају оптерећење.

При скелетном систему градње плоче се ослањају на стубове преко греда
или директно на стубове без греда. Стубoви су пoстaвљeни на одређеним рaзмaцимa тако да чине скeлeт грађевине. Они примajу целокупно oптeрeћeњe и прeнoсe гa нa тeмеље, a прeкo њих нa грaђeвинскo тлo.

Скелетни ситем ослања се на примени грађевинске механизације а поједини делови грађевинског објекта могу бити и готови, тј. урађени у фабрикама.

У мешовитом систему градње плоча се ослања на носеће зидове и стубове. Овај систем градње често се користи за зидање високих зграда (солитера).