ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ


Чиме се бави пољоривреда? Који је главни задатак?                      Пољопривреда је грана привреде чији главни задатак да произведе довољно хране за све људе.

Шта све обухвата добра организација рада?

Организација рада обухвата:

Планирање (трошкови, приход, расход)

Припреме за производњу (механизација, садни материјал)

Производња;

Контролу квалитета производа;

Продаја (паковање,транспорт,продаја)

Које су гране пољопривреде?

Пољопривредна производња се дели на биљну и сточарску производњу.

Чиме се бави биљна а чиме сточарска производња?

Биљна производња се бави ратарством,повртарством, воћарством, виноградарством…

Сточарска производња се бави узгојом стоке (оваца, коза, свиња, говеда, пернатих животиња) и прерадом њихових производа.

ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА

Орање Марка Краљевића

Вино пије Краљевићу Марко
са старицом Јевросимом мајком,
а кад су се напојили вина,
мајка Марку стаде бесједити:
„О мој синко, Краљевићу Марко,
остави се, синко, четовања,
јер зло добра донијети неће,
а старој се досадило мајци
све перући крваве хаљине;
већ ти узми рало и волове,
пак ти ори брда и долине,
те сиј, синко, шеницу бјелицу,
те ти храни и мене и себе”.

Да ли сте видели неку пољопривредну машину?

Пољопривредне машине могу бити:

Погонске, помоћу којих се покрећу или вуку друге машине;

Прикључне, помоћу којих се обрађује земља или обављају неки други послови, а покрећу се помоћу погонских машина;

Комбиноване, које истовремено обављају више радних операција, а најчешће се покрећу на сопствени погон;

Специјалне, наводњавање земљишта, прскање воћа, транспорт производа

Која је најпознатија погонска машина?

Основна погонска машина је трактор.

 

 

 

Да ли сте чули за неку прикључну машину?

Све прикључне машине покрећу се помоћу погонских машина.

Који је то основни алат који човек одувек користио за обраду земљишта?

Шта су Турци замерали Марку? Чиме је Марко орао друмове?

Шта раде плугови?

Плугови служе за припрему земље за сетву. Они секу земљу и преврћу је у бразду. У зависности од броја бразди које могу да изору плугови могу бити једнoбраздни, двобраздни….

Да ли је земља спремна за сетву?

Тањираче се користе за уситњавање пооране земље пре сетве.Оне својим металним тањирима иситњавају земљу и припремају је за сетву, а могу се употребљавати и за ситњење земље између стабала воћа.

Поред тањирача користе се и дрљаче које служе за равнање и уситњавање узораног земљишта које је мало просушено. Могу се користити и за затрпавање и покривање семена житарица и минералног ђубрива приликом сетве.

Да ли је сада земља спремна за сетву? Како да вратимо храњиве састојке земљи?

Ђубриво је веома важно за раст биља – оно биљкама надокнађује састојке потребне за бржи раст и бољи принос.

Постоје стајска и вештачка (минерална) ђубрива (течна и чврста – грануле).

Шта примећујете на слици доле?

Коју машину можемо да користимо да добијемо овако посађен кукуруз?

Сејалице служе са сетву житарица, неких врста поврћа и трава. Оне равномерно распоређују семе у редове и убацују га на одређену дубину у земљиште.

Да ли сад можемо мирно да чекамо да плод никне?

Како можемо да прехранимо и да заштитимо биљке после сетве или у фази ницања?

Прскалице се користе у заштити биљака од корова, инсеката и болести а такође могу се користити за прскање течног ђубрива.

Да ли је сада све готово?

Како се врши жито?

Ко бере кукуруз?

Комбиноване машине су све машине које истовремено обављају више операција и имају сопствени погон.

Да ли знате неку комбиновану пољопривредну машину?

То спадају : комбајни за житарице, комбајни за бербу кукуруза, комбајни за бербу малина и купина и слично.

У пољопривреди за посебне послове користе се специјалне машине, као што су системи за наводњавање, млинови за млевење жита, транспортни системи и многи други уређаји и машине.