МЕРЕ ЗА РАЦИОНАЛНО И БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ


РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

На шта вас асоцирају појмови као што су енергетика, енергенти?

Енергетика је област привреде која се бави производњом, преносом и дистрибуцијом енергената и енергије.

Енергенти представљају изворе енергије.

Да ли их има довољно енергената? Какви могу бити енергенти – извори енергије?

У једном домаћинству на шта се највише троши енергија             (у било ком облику)?

Свака зграда би требала да има енергетски пасош.

Шта треба урадити да смањили потрошњу енергије за загревање објеката?

 Шта примећујете на ове две слике?

ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА ОБЈЕКТА

Где су највећи губици енергије на једном грађевинском објекту?

Шта можемо да урадимо да спречили губитке енергије?

Шта се може све изоловати код једног грађевинског објекта?

У једном стамбеном објекту, кући или згради могу се изоловати сви његови делови – од подова, зидова, прозора и врата па све до тавана и крова

Који материјали се користе за топлотну изолацију објекта?

Материјали који се највише користе за топлотну изолацију су:

-минерална и камена вуна,

– стиропор и стиродур,

– специјални лаки бетони

Како да знамо који материјал је најбољи термоизолациони материјал?

Шта је потребно прво урадити пре стављања термоизолационоих материјала у приземљу?

Пре постављања термоизолационог материјала, у приземљу објекта прво се мора урадити хидроизолација.

Зашто?

 

 

Који материјал за облагање се користи за подне облоге у грађевинарству ?

У грађевинарству се користе две врсте подних облога – хладне (плочице, камен) и топле (паркет, ламинат, бродски под и др.).

Да ли се на исти начин могу изоловати и међуспратне конструкције?

Међуспратне конструкције у зградама, поред топлотне изолације, морају имати и добру звучну изолацију. Због тoгa се oвe двe изoлaциjе кoмбинуjу у jeдну.

Да ли се поставља хидроизолација на међуспратне конструкције?

Хидроизолација на међуспратним конструкцијама изводи се само у просторијама које имају мокри чвор (купатила и кухиње).

Зашто је битна термоизолација зидова?

Да ли се зидови могу накнадно изоловати?

  Зидови се могу изоловати у току градње – сендвич зид, а могу и када је објекта направљен накнадно да се изолује термоизолационим материјалима с унутрашње или спољашње стране.

Да ли су исти таван, кров и поткровље?

Какви кровови постоје?

 Изолација косих кровова може се извести  изнад или између кровних рогова.

 

Шта можемо да искористимо од Сунца?

Сунчева енергија тј.соларна енергија припада групи обновљивих извора енергије.

У грађевинарству постоје два начина искоришћења соларне енергије: активно и пасивно.

Зашто је битно водити рачуна о странам света при пројектовању објекта?

У грађевини је чешћи пасиван начин коришћења соларне енергије, који подразумева да се положај објекта одређује према странама света.

Неке просторије у којима се чешће борави (дневна или спаваћа соба) треба да су окренуте ка југу и да што више буду изложене сунчевој светлости.