Саобраћајни системи


Како можемо да поделимо саобраћај према месту где се одвија?                                                                                                    Шта чини саобраћајни систем?                                                         

авиони, камиони, бродови …                                                            путеви, пруге, писте, пристаништа …

Саобраћајни системи се састоје:

 • саобраћајна средства – (аутомобил, авион, воз, бицикл, брод итд.)

 •  саобраћајни објекти

Да ли познајете неке грађевинске објекте?

 • путеви,

 • вијадукти

 • мостови,

 • тунели,

 • железничке пруге,

 • железничке станице,

 • аеродроми,

 • луке.

Како можемо да поделимо саобраћајне објекте у односу на врсту саобраћаја?

У коју врсту објеката спада ПУТ?

Пут је објекат нискоградње по коме се одвија друмски саобраћај.

Како можемо дефинисати пут?

Путем се сматра свака површина на којој се одвија друмски саобраћај.

Да ли знате шта је калдрма? (gr. Kalos – добар, Dromos – пут)

Како можемо поделити путеве?

Ибар, Ђердап … ска

Нови Сад, Београд, Ниш

Путеви се деле на

Државни путеви I реда

– то су путеви који повезују целокупну територију државе са мрежом европских путева и део су мреже европских путева.

ауто-путеви – државни пут IA реда

То је пут намењен искључиво брзом моторном саобраћају који се обавља по физички раздвојеним једносмерним коловозима.

магистрални путеви – државни пут IБ реда

То су мeђунaрoдни и јавни путеви који пoвeзуjу вeликe грaдoвe и приврeднa пoдручja у рaзличитим рeгиjaмa.

Државни путеви II реда

то су путеви који повезују округе, градове, као и државне путеве I реда

Рeгиoнaлни путeви пoвeзуjу блискa приврeднa пoдручja, општине и градове као и државне путеве I реда (магистрални пут и аутопут)

-општински путеви – то су путеви који повезују територију општине, односно града,

– улице – то су путеви који повезују делове насеља.

Шта је коловоз, коловозна трака, саобраћајна трака?

 • коловоз (део површине пута намењен за саобраћај возила);

 • коловозна трака (уздужни део коловоза намењен за саобраћај возила у једном смеру, са једном саобраћајном траком или више);

 • саобраћајна трака (обележени или необележени уздужни део коловоза)

Чему служе раскрснице и кружни ток?

Рскрснице су делови коловоза на којима се путеви укрштају, спајају или раздвајају.

Кружни ток јесте назив за врсту раскрснице у друмском саобраћају где саобраћај функционише по принципу кружног једносмерног пута који се спаја са два пута или више њих.

Pravilno Koriscenje Kruznog Toka GIF | Gfycat
Ovo je mnogima potrebno - Animacija koja u par sekundi objašnjava sva pravila kružnog toka - NOVI GLAS

Сваки пут мора да има добру подлогу, која се састоји од одређених слојева:

• слој камена;

• слој крупног шљунка или туцаника;

• два-три слоја асфалта

Која је улога тунела?

Тунел је подземни или подводни пролаз намењен за пролазак пешака и возила друмског и железничког саобраћаја.

Најдужи тунел на свету Готард – 57 км

Чему служе мостови?

Мостови су грађевински објекти који служе за премошћавање природних или вештачких препрека, као што су реке, језера, мора, кањони, канали, путеви.

Како можемо поделити мостове према врсти саобраћаја?

Мостови према намени могу бити: друмски, железнички, пешачки или пасареле, мада постоје и мостови за пренос воде – акведукти.

Према облику градње, мостови могу бити гредни (пуни и решеткасти), лучни, са косим затегама, висећи, са косим подупирачима, покретни и сл.

– гредне – пуни

highway bridge 3d model

– гредни –  решеткасти

Buy Faller 120560 Girder Bridge Clrnc 4.5cm HO Scale Building Kit Online at Low Prices in India - Amazon.in

– лучни,

Steel tied-arch bridge photo. | Download Scientific Diagram

Trains & Accessories Bridges & Tunnels Faller 222581 Deck stl arch bridge N Scale Building Kit 16 Trains & Accessories brif.rs
File:Arkinis tiltas-Arch Bridge.JPG - Wikimedia Commons

– мостови са косим подупирачима, 

– висећи мост ,

How would engineers build the Golden Gate Bridge today?
Most kralja Aleksandra — Википедија

– мост са косим затегама (кабловима)

покретни мост

Florida Drawbridge/ FDI Services | Home

Како се зове мост који се искључиво користи за пешаке?

Sutomore dobija pasarelu, otvaranje kroz sedam dana (VIDEO) | FOS Media

Да ли сте видели мост за бродове?

Falkirk Wheel – Фалкришки точак

Falkirk Wheel, Scotland - Cake
Falkirk Wheel - Wikipedia

Мост – тунел?

Arhitektonsko čudo Skandinavije - most koji se pretvara u podvodni tunel
Ересундски мост

Где се одвија жележнички саобраћај?

Железнички саобраћај одвија се по шинама. Две шине заједно чине колосек. Јeдaн или вишe кoлoсeкa кojи повезује различита мeстa назива се жeлeзничка пруга.

Photo by Jerry Wang on Pexels.com
Photo by Pixabay on Pexels.com

Како се зове место за улазак и излазак путника или за истовар и утовар робе?

Зa пoтрeбe жeлeзничкoг трaнспoртa граде сe жeлeзничкe стaницe, кoje служe зa улазак и излазак путникa, утовар и истовар робе и слично.

Photo by Gustavo Juliette on Pexels.com

Да ли знате која је улога ранжирних станица?

Како се зове скуп вагона и локомотиве?

Ранжирне станице служе за формирање железничких композиција.

<img src="https://lh3.googleusercontent.com/proxy/CTv7XNbY_8l8dWsXGpG-HT3BfY5Qdl17ZbG0W1IwVF_viS0I0rXpW0xpp-KVw_Ust3Mbit_Too1NgGmO0no&quot; alt="Central Shunting Yard Vienna-Kledering,

Луке или пристаништа су објекти воденог саобраћаја који су намењени за  пристајање бродова, чамаца, глисера, танкера и слично.

Football stadiums, ice rinks and office blocks: all the plans for one Liverpool dock - Liverpool Echo

Аеродроми јесу објекти ваздушног саобраћаја који се састоје од писта, хангара, терминала, контролног торња и других помоћних зграда (хотели, продавнице, ресторани).

AERODROM U DUBAIJU KAPIJA SVIJETA! - pravdabl.com