Машине и уређаји за транспорт терета


КОЈА ЈЕ НАЈПОЗНАТИЈА МАШИНА ЗА ТРАНСПОРТ ТЕРЕТА?

КИПЕР КАМИОНИ НАЈЧЕШЋЕ СЕ КОРИСТЕ ЗА ТРАНСПОРТ РАСТРЕСИТОГ МАТЕРИЈАЛА (ЗЕМЉЕ, ПЕСКА, ШЉУНКА) НА ГРАДИЛИШТА. МОГУ БИТИ РАЗЛИЧИТОГ ИЗГЛЕДА И КОНСТРУКЦИЈЕ, А ОНО ШТО ИМ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО ЈЕСТЕ РАДНИ ДЕО КОЈИ СЕ НАЗИВА САНДУК.

КАКО СЕ ВРШИ ИСТОВАР МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ ТРАНСПОРТУЈЕ?

Пражњене камиона  киповањем                                искретање

ИСТОВАР МАТЕРИЈАЛА ОБАВЉА СЕ ПОДИЗАЊЕМ ИЛИ ИСКРЕТАЊЕМ (КИПОВАЊЕМ) САНДУКА СА ТЕРЕТОМ.

КАКО СЕ БЕТОН ПРЕНОСИ СА ЈЕДНЕ ЛОКАЦИЈЕ НА ДРУГУ?

АУТО-МЕШАЛИЦЕ СУ МАШИНЕ ЗА ТРАНСПОРТ СВЕЖЕГ БЕТОНА ОД ФАБРИКЕ БЕТОНА ДО ГРАДИЛИШТА. РАДНИ ДЕО АУТО-МЕШАЛИЦЕ ЈЕ БУБАЊ.

МЕШАЛИЦА СЕ ПРАЗНИ ПОМОЋУ ЛЕВКА ЗА ПРАЖЊЕЊЕ, КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ЗАДЊЕМ ДЕЛУ БУБЊА.

 

Advertisements