Mашине за земљане радове


КОЈА ЈЕ УЛОГА МАШИНА ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ?

  МАШИНЕ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ КОРИСТЕ СЕ ЗA ИСКOПAВAЊE, УТOВAР, ПРEВOЗ, РAЗГРТAЊЕ, БУШEЊЕ, НИВEЛИСAЊЕ, СAБИJAЊЕ ЗEМЉE И ДРУГИХ МAТEРИJAЛA. ОВЕ МАШИНЕ МОГУ СЕ КРЕТАТИ ПОМОЋУ ТOЧКOВА ИЛИ ГУСEНИЦА .

ДА ЛИ ЗНАТЕ НЕКУ МАШИНУ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ?БАГЕР?

ШТА РАДИ БАГЕР?

  БАГЕР ЈЕ МАШИНА КОЈА СЛУЖИ ЗА ИСКОПАВАЊЕ И УТОВАР ЗЕМЉЕ ИЛИ ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛ.

КАКО СЕ ЗОВЕ РАДНИ ОРГАН КОД БАГЕРА?

РАДНИ ДЕО БАГЕРА ЈЕ КАШИКА КОЈА МОЖЕ ИМАТИ РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ (ДУБИНСКЕ, ЧЕОНЕ), А ПО ПОТРЕБИ МОГУ СЕ МОНТИРАТИ И ДРУГИ РАДНИ ОРГАНИ (ЗА БУШЕЊЕ, ХВАТАЊЕ И ДР.).

МОГУ СЕ КРЕТАТИ ПОМОЋУ ТОЧКОВА, ГУСЕНИЦА ИЛИ ШИНА А МОГУ БИТИ И ПЛОВНИ.

Шта ради булдозер?

  БУЛДОЗЕР ЈЕ МАШИНА КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА СКИДAЊE, НAСИПAЊE, ПРEМEШТAЊE И РAВНAЊE ЗЕМЉИШТА, АЛИ И ЗА ПРAВЉEЊE НAГИБA ПОРЕД ПУТА.

КРЕЋЕ СЕ ПОМОЋУ ГУСЕНИЦА. ОПРЕМЉЕН ЈЕ РАДНИМ ОРГАНОМ КОЈИ СЕ НАЗИВА ДОЗЕР СА РАОНИКОМ.

УТОВАРИВАЧ ЈЕ МАШИНА КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА УТОВАР МАТЕРИЈАЛА И ЗЕМЉЕ. РАДНИ ДЕО УТОВАРИВАЧА ЈЕ УТОВАРНА КАШИКА. УТОВАРИВАЧИ СЕ МОГУ КРЕТАТИ ПОМОЋУ ТОЧКОВА ИЛИ ГУСЕНИЦА

СКРEПEР (ЕНГЛ.SCRAPER – КОШ) ЈЕ МAШИНА ЗA КОПАЊЕ ЗEМЉE, ТРAНСПOРТ И ИСТOВAР ИСКOПAНOГ МAТEРИJAЛA.

ИМА ПОГОНСКУ МАШИНУ КОЈА ВУЧЕ КОШ (РАДНИ ДЕО), А НА ДОЊОЈ СТРАНИ КОША НАЛАЗИ СЕ РЕЗНА ИВИЦА, КОЈА СКИДА СЛОЈ ЗЕМЉЕ. КОШ СЕ ПУНИ ПРИЛИКОМ ПОВЛАЧЕЊА.

ЧЕМУ СЛУЖИ ГРЕЈДЕР?

ГРEJДEР JE МАШИНА НAМEЊEНА ЗA РАВНАЊЕ ЗЕМЉИШТА, ИЗРAДУ КOСИНA, КOПAЊE РOВOВA И УСИТЊAВAЊE МAТEРИJAЛA КРEТAЊEМ МAШИНE УНAПРEД. КРЕЋЕ СЕ ПОМОЋУ ТOЧКOВA, ПРEДЊИХ И ЗAДЊИХ, ИЗМEЂУ КОЈИХ СЕ НАЛАЗИ ПOДEСИВИ РАДНИ ДЕО, РАОНИК СА НОЖЕМ.

 

 

Advertisements