Техничка средства у пољопривреди


Чиме се бави пољоривреда? Који је главни задатак?                      Пољопривреда је грана привреде чији главни задатак да произведе довољно хране за све људе.

Шта све обухвата добра организација рада?

Организација рада обухвата:

Планирање (трошкови, приход, расход)

Припреме за производњу (механизација, садни материјал)

Производња;

Контролу квалитета производа;

Продаја (паковање,транспорт,продаја)

Које су гране пољопривреде?

Пољопривредна производња се дели на биљну и сточарску производњу.

Чиме се бави биљна а чиме сточарска производња?

Биљна производња се бави ратарством,повртарством, воћарством, виноградарством…

Сточарска производња се бави узгојом стоке (оваца, коза, свиња, говеда, пернатих животиња) и прерадом њихових производа.

Advertisements