Техничко цртање у грађевинарству


Технички цртеж је графички приказ неке грађевине која треба да се гради са свим потребним димензијама, пресецима, етажама у умањеној размери.