Поступци и фазе у реализацији грађевинског објекта.


Шта треба да урадимо пре него што почнемо да правимо неки грађевински објекат?

5 разред…….

Приликом изградње било ког објекта може се применити алгоритам од идеје до реализације.

Изградња сваког објекта прати пут од идеје до реализације одвија се у три фазе:

  • планирање,

  • пројектовање и

  • извођење грађевинских радова.