Увод у архитектуру и грађевинарство


Архитектура (лат. architektura, од старогрчке речи arkitekton, ὰρχιτεκτονική, од ὰρχιглавни и Τεκτονικήградитељ) у ужем смислу је наука и уметност пројектовања и обликовања зграда, односно унутрашњег и спољашњег архитектонског простора: ентеријера и екстеријера.

Грађевинарство је широка инжењерска дисциплина планирања, пројектовања, градње, одржавања и управљања, која се дели на нискоградњу, високоградњу и хидроградњу.