Енергетика


Како можемо да поделимо изворе енергије ?

ветар, вода, Сунце

нафта, угаљ . . .

Постоје два основна извора енергије: необновљиви и обновљиви

Како можемо да искористимо ове изворе енергије ?

Шта је потребно да  знамо?

Да бисмо правилно искористили изворе енергије морамо знати у ком облику се она налази у природи.

Да ли знате неки облик енергије?

Никола Тесла…

мобилни телефон…

трчање…

мировање…

Сунце…

Енергија се јавља у неколико облика: механичка (потенцијална (мировање) и кинетичка (кретање), електрична, електромагнетна, топлотна и светлосна, хемијска, нуклеарна.

Енергија се не може створити нити уништити, она прелази из једног облика у други.

Шта ово значи? Шта је трансформација?

Да ли трансформацију енергије можемо да искористимо у свакодневном животу?

Како се се зову машине које траснформишу неки облик енергије у механички рад?

Машине кojе трансформишу билo кojи облик eнeргиje у мeхaничку eнeргиjу нaзивaју сe мoтoри.