Елементи за везу


Где се користе елементи за везу и који су?

Служе за спајање два или више делова у једну целину.

Какве могу бити везе?

Везе могу бити раздвојиве и нераздвојиве. Могу се остварити:

– Вијцима и наврткама (раздвојива веза),

– Клиновима (раздвојива веза),

– Опругама (еластична веза),

Вијци су елементи који повезују машинске делове који се, ако је потребно, могу раздвојити без оштећења машинског дела или вијка.

Навртке су машински елементи који редовно долазе у склопу са вијком. У пракси највише се користи нормална шестострана навртка. Осим нормалних шестостраних навртака се сусрећу и са: квадратном навртком, цилиндричном навртком, крунастом навртком …

     

Типови навртка

Клинови су машински елементи који остварују чврсту раздвојиву везу.

Опруге су елементи за еластично везивање машинских делова.
Опруге имају следеће функције:
– да амортизују ударе,
– да акумулирају енергију,
– да мере силу,
– да изврше принудно кретањедијелова,
– да ограничавају силу,
– да врше међусобно еластично притискање делова.

Могу се поделити на:

  • Завојне:

         1.затезна                                   2.притисна

                 

  • Лисната

  

  • Спирална