Елементи за пренос снаге и кретања


Да ли знате неке елементе за пренос снаге и кретања?

То су они елементи помоћу којих се преноси снага или кретање на други машински елемент .

У елементе за пренос снаге и кретања спадају:

  1. Осовине                    5.  Фрикциони пренос

  2. Вратила                    6.  Ремени пренос

  3. Лежишта                  7.  Зупчасти пренос

  4. Спојнице                   8. Ланчани пренос

Ко држи задњи точак код бицикле да не падне?

Како се окрећу точкови код вагона?

Како се окрећу педале?

Да ли су оне спојене?

Шта се дешава када се једна педала окрене?

Осовине су машински елементи које служе као носачи других елемената. Оне не преносе снагу и обртни момент. Могу бити непокретне (бицикло) а могу бити покретне (вагон).

        

Вратила представљају носаче других обртних тела, преносе снагу и кретање, а обртна тела су чврсто везана за њих преко клинова.

       Коленасто и брегасто вратило

Да ли се обртни елементи директно постављају на осовине и вратила?

Лежишта се постављају између два машинска дела који се међусобно крећу. Основна улога им је преношење оптерећења са покретних на непокретне делове машина као и обезбеђење услова за релативног кретања обртних делова.

Зашто се лежишта постављају?

Лежишта треба да смање трење.

Каква могу бити?

Лежишта се дела на:

  1. Клизна –има облик прстена, прави се од меканог материјала, користи се за мале брзине

 

 

Зупчасти пренос

Два точка са зупцима где кретање једног изазива кретање другог точка.

Да ли се овде користе вратила или осовине?

Према положају вратила постоје:

  • Цилиндрични зупчаници са паралелним вратилима

  • Вратила која се секу са конусним (коничним) зупчаницима

 

Пужни пар. Осе вратила су под правим углом и мимоилазе се.
Постиже се велики преносни однос. Пуж је увек погонски.

На који начин се може управљати воланом код аутомобила?   Користи се зупчаник и назубљена летва.

Како се креће зупчаник? Како се креће летва?                          Овде долази до трансформација кретања из кружно у праволинијско и обратно.