Техничко цртање у машинству


Задатак техничког цртања у машинству је да се на цртежу у потпуности дефинише облик, функција, врста обраде, квалитет израде предмета, материјал, као и остале карактеристике предмета.

Како можемо поделити техничке цртеже?

Најчешћа подела техничких цртежа је према намени и начину приказивања.

Према намени цртежи се деле на:

  • радионички цртеж

  • склопни цртеж

  • монтажни цртеж

Према начину приказивања цртежи се деле на:

  • 2D – ортогонална пројекција

  • 3D

– песрспектива

– аконометрија – изометрија

                             – диметрија

                             – коса пројекција