Ортогонална пројекција


ОРТОГОНАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА

Шта значи ортогонално?

Ортогонално = нормално = под правим углом (90°).

Шта је пројекција?

Пројекција је, сенка предмета која би се пројектовала под правим углом  на зиду ако бисмо тај предмет обасјали извором светлости.

Сваки предмет је одређен  дужином, ширином и висином.

На колико пројекцијских равни може да се пројектује предмет?

Које су то три равни?

Постоје три равни на које се тачке предмета могу пројектовати. Свака пројекцијска раван има своје име:

а) вертикалница – поглед спреда – I пројекција ;

б) хоризонталница – поглед одозго – II пројекција;

в) профилница – поглед са стране – III пројекција.

Како се приказују ивице које не видимо ?

Ивице које не видимо цртамо  испрекиданом линијом.

 

Задаци за вежбање.

1. Повежите пројекције са изгледом предмета тако што ћете уписати број у кружић поред пројекције.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дате су две пројекције. На основу њих нацртајте трећу која недостаје.

3. На следећим цртежима дате су пројекције на вертикалној, хоризонталној и профилној равни и на њима су намерно изостављене неке линије. На основу датих изгледа и претходног знања, допуните изостављене линије водећи рачуна о заклоњеним ивицама.

4. Према датим мерама са цртежа, нацртајте ортогоналну пројекцију предмета са слике у размери 1:1.