Просторно приказивање предмета


Да бисте нацртали неке предмете још у нижим разредима сте користили тродимензионални начин приказивања. Тродимензионално цртање, тј. просторно приказивање предмета, користи се за приказивање предмета у три димензије. Код просторног приказа видљиве су све три главне димензије предмета: ширинa, дужинa и висинa. Да би се такви предмети могли приказати у равни цртежа (2D), користи се
аксонометријски начин приказивања.

Приликом цртања, у аксонометрији, све ивице предмета које су паралелне у природи морају бити паралелне и на цртежу.

На следећим цртежима приказан је један од начина цртања предмета у изометрији. Овај начин цртања може се применити и за диметрију и косу пројекцију, само што се осе постављају под одговарајућим углом. Током цртања цртежа у аксонометрији неопходно је извући танке помоћне линије, а на крају цртања све видљиве ивице предмета подебљати, а помоћне обрисати.