Просторно и ортогонално приказивање предмета


Просторно приказивање предмета

Да бисте нацртали неке предмете још у нижим разредима сте користили тродимензионални начин приказивања. Тродимензионално цртање, тј. просторно приказивање предмета, користи се за приказивање предмета у три димензије. Код просторног приказа видљиве су све три главне димензије предмета: ширинa, дужинa и висинa. Да би се такви предмети могли приказати у равни цртежа (2D), користи се
аксонометријски начин приказивања.

Приликом цртања, у аксонометрији, све ивице предмета које су паралелне у природи морају бити паралелне и на цртежу.

На следећим цртежима приказан је један од начина цртања предмета у изометрији. Овај начин цртања може се применити и за диметрију и косу пројекцију, само што се осе постављају под одговарајућим углом. Током цртања цртежа у аксонометрији неопходно је извући танке помоћне линије, а на крају цртања све видљиве ивице предмета подебљати, а помоћне обрисати.

 

ОРТОГОНАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА

Шта значи ортогонално?

Ортогонално = нормално = под правим углом (90°).

Шта је пројекција?

Пројекција је, сенка предмета која би се пројектовала под правим углом  на зиду ако бисмо тај предмет обасјали извором светлости.

Сваки предмет је одређен  дужином, ширином и висином.

На колико пројекцијских равни може да се пројектује предмет?

Које су то три равни?

Постоје три равни на које се тачке предмета могу пројектовати. Свака пројекцијска раван има своје име:

а) вертикалница – поглед спреда – I пројекција ;

б) хоризонталница – поглед одозго – II пројекција;

в) профилница – поглед са стране – III пројекција.

Како се приказују ивице које не видимо ?

Ивице које не видимо цртамо  испрекиданом линијом.

Задаци за вежбање.

1. Повежите пројекције са изгледом предмета (притисни на слику)

2. Дате су две пројекције. На основу њих нацртајте трећу која недостаје.

3. На следећим цртежима дате су пројекције на вертикалној, хоризонталној и профилној равни и на њима су намерно изостављене неке линије. На основу датих изгледа и претходног знања, допуните изостављене линије водећи рачуна о заклоњеним ивицама.

4. Према датим мерама са цртежа, нацртајте ортогоналну пројекцију предмета са слике у размери 1:1.