Обрада материјала без скидања струготине


Која је карактеристика обраде метала без скидања струготине?

То је поступак обраде где немамо појаву струготине

Који су то поступци?

Поступци прераде метала без скидање струготине могу да се поделе се у четири основне групе:

  • ливење,

  • пластично деформисање,

  • термичке обраде,

  • спајање метала.

ЛИВЕЊЕ

Шта је ливење?    Како се изводи?

    

Ливење је поступак прераде, који подразумева растапање материјала у течно стање, затим изливање у калупе разних врста, чија шупљина има облик машинског дела који се израђује, а потом хлађење.  Финални производ називамо одливак.

ПЛАСТИЧНО ДЕФОРМИСАЊЕ

Како се материјал понаша када се пластично деформише?

Код пластичне деформације метал се трајно (пластично) деформише под дејством спољашњег оптерећења.

Да ли знате неку обраду деформисањем?

Прочитајте следеће асоцијације и пробајте да одговорите о којој врсти обраде је реч.

Мач

Coca Cola

Паста за зубе

Тесто

Шипка

Крофна Vs Америчка крофна

Обрада деформисањем може бити:

  • ковање – сабијање,

  • извлачење,

  • истискивање,

  • ваљање,

  • савијање,

  • одвајање (сечење,пробијање и просецање)

Да ли се код пластичне деформације предмет загрева?

Зашто?

Обрада деформисањем често се изводи у топлом стању (предмет се загреје) јер је тада метал мекши и лакше мења облик, обликује.

КОВАЊЕ

По чему је карактерисано ковање?

Шта се прво ради са материјалом?

Материјал се загреје до одговарајуће темепературе, а потом се ударцима алата по материјалу, материјал сабија и деформише а самим тим и обликује.

Какво може бити ковање?

Може бити :

-ручним или машинским чекићима

-ковање у калупима

Предмет добијен ковањем назива се отковак.

По чему се разликују ковање и сабијање – пресовање?

Сабијањем се постиже да се једним јаким притиском обликује материјал, за разлику од ковања када мора више пута да се удара чекићем. Предмет добијен сабијањем – пресовањем назива се отпресак.

Како се праве шерпа или лонац? Лименка?

Извлачење је поступак обликовања материјала, најчешће у хладном стању, код кога се припремак у облику равне плоче, лим кружног или неког другог облика, трансформише у израдак, цилиндричног или неког другог облика, са шупљином унутра.

 

Обрада лима извлачењем примењују се при производњи посуђа (шерпе, лонци), лимених амбалажа (лименке), аутомобилских каросерија и др.

Да ли неко зна како изгледају толумбе?

Како се праве?

              

Истискивање је обрада у којој се метал истискује кроз отвор на алату, при чему метал задржава облик тог отвора.

Када се неки предмет пропусти крозваљке, шта се дешава?

Шта се смањује а шта повећава?

Шта се можемо да направимо?

Материјал се пропушта између два или више ваљака, који могу бити равни или профилисани. На излазу из ваљака добијају се коначне димензије лимова, профила и сл.

Како се ваљају дебљи материјали?

Дебљи материјали постепено се пропуштају кроз неколико парова ваљака – ваљаонички станови.

Које напрезање трпи савијање?

Како се зове та особина материјала?

Обрада савијањем спада у групу обрада метала деформацијом, при чему долази дотрајне промене облика. Савијање се углавном обавља у хладном стању, осим код дебљих материјала (плоча, цеви…), који се савијају у топлом стању.

Како може бити савијање?

Разликују се два начина савијања:

– кружно и фазонско (угаоно) савијање.

 

Код кружног савијања користе се машине које имају три ваљка.

Шта је одвајање? Како може бити?

Одвајање поступак када се одваја један део лима од другог.

Може бити:

-Одсецање

-Просецањем се израђују спољашње контуре радног предмета

-Пробијањем – израда отвора на радном комаду

На који начин можемо спојити два материјала?

Спајање представља поступак обраде где се врши спајање металних делова у једну целину. Постоје два поступка спајања и то:

– раздвојивом и

– нераздвојивом везом

Раздвојиве везе су оне везе које се могу лако раздвојити након спајања машинских делова, а да при томе не дође до оштећења елемената везе или машинских делова који су састављани. Овакве везе остварују се завртњима и наврткама. 

Нераздвојиве везе примењују се за трајна спајања машинских елемената, јер се не могу раставити или раздвојити, а да при томе не дође до оштећења елемената или спојених делова. Ове везе остварују се

– закивцима

  

– заваривањем

– лемљењем 

Термичка обрада

Термичка се ради под утицајем топлоте

Да ли материјал, који се обрађује мења облик?

Материјалу се не мења облик, него структура.

Пример…

Када се кује мач…      Како се ….. челик!

Код ковања мач се прво загрева па се онда  хлади у води, мач је чвршћи и тврђи, а није променио облик – каљење.

Резултат слика за case hardening gif