Обрада материјал скидањем струготине


Шта се дешава када неки материјал желимо да исечемо?

Да ли се тада појављује нешто?

Како се зове тај вишак материјала?

Обрада метала скидањем струготине је обрада при којој се струготина одваја резањем све до формирања коначног облика радног предмета.

Какав облик мора да има сечиво алата  , тј. на ком принципу ради?

Алат који се користи за обраду резањем има сечиво у облику клина.

Како можемо да поделимо ову обраду?

Материјал се може обрађивати ручним алатом или уз помоћ машина.

Да ли знате неку ручну обраду? Завршна обрада…

СЕЧЕЊЕ СЕКАЧЕМ – овако се одвајају неке танке шипке и уске траке лима

СЕЧЕЊЕ ТЕСТЕРОМ – секу се цеви и шипке танке и дебеле

ТУРПИЈАЊЕ – завршна и фина обрада, дотеривање комада

Да ли познајете неку машину која се користи за обраду материјала?

Машинску обраду метала резањем можемо поделити на обраду:

  • стругањем, 
  • рендисањем,
  • глодањем, 
  • бушењем, 
  • брушењем

Којом машинском обрадом можемо да направимо отвор или рупу?

Како се зове алат код ове обраде?

Алат:  Спирална бургија

Машина:  Бушилица

Обрада: Израђују се рупе или отвори скидањем струготине услед продирања бургије која врши обртно  и праволинијско кретање , а радни предмет мирује.

 

 

 

На којој машини можемо направити оклагију? 

Алат:  Стругарски нож (разне врсте)

Машина:  Струг

Обрада: Стругањем се обликују цилиндрични облици предмета.

Ко врши главно а ко помоћно кретање?

Обрадак врши главно – обртно кретање (чељустима је учвршћен у стезну главу која се налази на машини), док алат врши помоћно – праволинијско (попречно и уздужно) кретање.

 

Уздужна обрада                                     Попречна обрада

Шта можемо обрађивати на рендисаљкама?

Алат:  Сличан стругарском ножу

Машина:  Рендисаљка

Обрада: Обрађују се равне површине и жљебови

ГЛОДАЊЕ

Алат:  Глодало (вишесечни алат)

Машина:  Глодалица

Обрада: Обликују се равне површине, жљебови, профили, зупчаници и др. скидањем струготине.

Израда жљебова уз помоћ различитих облика глодала

Ко врши главно а ко помоћно кретање?

Главно обртно кретање изводи вишесечни алат – глодало, а помоћно праволинијско кретање изводи обрадак.

Која метода обраде се користи као завршна обрада?

Алат: Тоцило – брусни камен (многосечни алат)

Машина:  Брусилица

Обрада: Равне и округле површине. Брушење представља процес скидања танког слоја материјала у захватима најфиније завршне обраде.

 

Ко изводи које кретање?

Главно кретање је обртно кретање алата док помоћно кретање може бити обртно или праволинијско које изводи обрадак.

У зависности од кретања обратка како се могу поделити?

Обрада на брусилицама може да се изводи као  округло и равно, тако да могу да  се обрађују цилиндрични или призматични-кутијасти делови