Mерење и контрола


Кљунасто помично мерило са нонијусом

Микрометар