Производња, трансформација и пренос електричне енергије


Како добијамо електричну енергију?

Како гласи закон о одржању енергије?

ЕНЕРГИЈА ЈЕ НЕУНИШТИВА ОНА САМО ПРЕЛАЗИ ИЗ ЈЕДНОГ ОБЛИКА У ДРУГИ.

Који извори енергије постоје ?

Извори енергије могу бити обновљиви и необновљиви.

Из којих извора енергије највише добијамо електричну енергију?

Највећи део електричне енергије, који добијамо, настаје сагоревањем фосилних горива. (нафта, угаљ, гас).

Шта се при томе ослобађа?

Том приликом настају разни штетни гасови који одлазе у атмосферу, као и чврсти отпад који се одлаже.

Шта можемо да урадимо?

Можемо да користимо обновљиве изворе енергије.

У ком облику се све налази енергија?

Када се тело креће каква је то енергија?

Енергија се налази у следећим облицима:

а)Механичка

– кинетичка – зависи од брзине

-потенцијална – зависи од положаја

б) Топлотна
в) Електрична
г) Светлосна
д) Хемијска
ђ) Нуклеарна

Која врста енергије се највише користи?

Како то енергија прелази из једног облика у други?

Како се зове машина која прави електричну енергију?

Генератор је машина која производи ел. енергију.
Делови:
– ротор – средишњи део који се окреће
– статор – спољашњи део који мирује

Како то генератор прави струју?

Генератор прави струју САМО када се ротор окреће.

Шта покреће ротор генератора?

Турбина покреће ротор генератора, јер се налазе на истом вратилу

Шта покреће турбину ?

Где се она налази?

Где се производи електрична енергија?

Електране су постројења за производњу електричне енергије и могу бити:

-хидроелектране

-термоелектране

-аероелектране

Који је принцип рада хидроелектрана?

Принцип рада ХЕ:
Вода из Акумулације се цевима спроводи на лопатице турбине и покреће турбину.
Турбина преко заједничког вратила покреће генератор.

Које електране раде на топлоту? Ко покреће турбине?

Шта се дешава са водом у котлу?

Принцип рада ТЕ: загрејана вода у котлу испарава и ствара се велики притисак.

Пара великом брзином излази из котла и наилази на лопатице турбине и покреће турбину. Турбина преко заједничког вратила покреће генератор.

Како се зове део у коме се налази нуклеарно гориво?

Реактор је део нуклеарне електране у коме се налази гориво и који производи топлоту, која потом загрева воду на основу које настаје водена пара, а она покреће турбине.

Шта се дешава у самом реактору? Како се зове тај процес?

Постоје два процеса при којима се ослобађа енергија један је :ФИСИЈА – цепање атома а други је ФУЗИЈА – спајање атома.

Ветроелектране или аероелектране су врста електрана које користе енергију ветра, који је обновљиви извор енергије.

Да ли неко зна каква је то геотермална енергија?

Геотермална енергија је енергија која се налази у унутрашњости земље, а може бити у облику воде или водене паре.

Шта је биомаса? Како настаје и каква може бити?

Биомаса представља отпатке биљног и животињског порекла, који се могу користити као гориво. Поступак рада ових електрана је исти као код термоелектрана, само што се овде као гориво користи биомаса.

ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Шта је то електроенергетски систем?

Производња електричне енергије и снабдевање електричном енергијом је један велики и сложен систем који се назива електроенергетски систем. Њега чини скуп уређаја, од постројења за производњу до крајњег пријемника електричне енергије.

Електрична енергија произведена у електранама има напон од 6kV до 10kV.

Да ли је тај напон добар за транспорт? Шта треба да урадимо?

Да би се произведена електрична енергија пренела са малим губицима од електрана до потрошача, неопходно је да се пренос енергије обавља на вишим напонима и при слабијим струјама.

Како да повећамо напон?

Трафостанице су постројења у којима  се налазе трансформатори који мењају напон струје.

Како раде трансформатори?

Трансформатори се састоје од примарног и секундарног намотаја и језгра. Ако примарни намотај има много навојака, а секундарни мало онда ће се од вишег добити нижи напон. У случају да на примарном намотају има мало навојака, а на секундарном много, онда ће се од нижег добити виши напон.

Како се зову трансформатори у близини електрана, а ко у близини потрошача?

Трансформатори који се налазе близу електрана називају се улазни трансформатори (задатак им је да повећавају напон), а они који се налазе близу потрошача називају се силазни трансформатори (задатак им је да снизе напон далековода на нижи напон, погодан за даљи пренос и потрошаче).

Шта се налази између две трафостаници високог и ниског напона?

Између улазних и силазних трафостаница налази се далековод.  Далеководи чине дистрибутивну – преносну мрежу електроенергетског система.

Резултат слика за dalekovod

Како се зове део мреже који између електране и насеља?

Због разлика у напонима део мреже између електране и насеља назива се високо-напонска мрежа – напони.

Како се зове део мреже од локалног трансформатора и куће?

Нисконапонска мрежа са напоном 230V/400V води се до потрошача.