Електроинсталациони елементи


Наброј неке од електроинсталационих елемената?

Електроинсталациони материјали у ниско напонској кућној инсталацији су:

-проводници

-инсталационе цеви и кутије

-сијалице и сијалична грла

-прекидачи

-утичнице (штекер) и утикачи

-осигурачи

-електрична бројила

Која је улога проводника – чему служе?

Служе да проводе електричну струју до потрошача.

Од чега се праве?  Да ли има разлике између проводника?

Могу бити:

-изоловани

-неизоловани (примењују се код далековода)

Материјали за израду проводника су сребро, злато, бакар и алуминијум.

Која је улога изолације и од чега се прави?

Изолација спречава струјни удар и може бити од гуме, лака, пластика.

Која је улога плашта?

Плашт додатно штити проводнике.

Од ког материјала је метални део (жица) ?

Жица је од бакра (Cu) или алуминијума (Al)

Како можемо поделити каблове?

Подела каблова:

– једножилни (само један проводник)

– вишежилни (више проводника заједно)

Примена:
-Крути – зидне инсталације,
-Савитљиви – разни кућни каблови и каблови разних уређаја

     

Да ли је примена каблова иста за све потрошаче?

 

Да ли величина потрошача треба да има утицај на каблове?

Већи потрошач >> Више струје >> Већи пресек кабла = дебљи кабл

Величина кабла = површинa попречног пресека (круг) и може бити 1мм2, 1.5мм2, 2.5мм2, 4мм2, 6мм2, 10мм2.

ИНСТАЛАЦИОНЕ ЦЕВИ

—штите каблове од механичких , термичких, хемијских и других утицаја околине.

—штите објекат од пожара којег могу изазвати каблови, јер се цеви израђују од тешко горивих материјала.

—Цеви се углавном израђују од пластике. Постоје савитљиве и круте цеви.

Инсталационе кутије се користе на местима где се проводници гранају или где се постављају преки дачи и прикључнице

У инсталационим кутијама проводници се међусобно спајају стезаљкама или међусобним уплитањем крајева.

Чему служи електрична сијалица?

Електрична сијалица је вештачки извор светлости

Како настаје та вештачка светлост?

Настане када електрична струја пролазећи кроз танку нит загреје нит до усијања, која затим почне да емитује Емисија светлости проузрокована је заправо топлотом.

Чему служи стаклени балон?

Стаклени балон спречава да метална нит не дође у додир са кисеоником из околног ваздуха.

Која је улога сијаличног грла?

Сијалично грло омогућује прикључивање сијалице у електричну инсталацију.

Могу бити израђени од: пластике (бакелтит) и од порцелана (керамика)

Чему служи прекидач?

Прекидач је једноставни и уређај који затвара или отвара струјно коло. За разлику од тастера, остварује трајан, а не тренутан електрични спој.

Подела прекидача

—Према покрету руке (обртни, потезни, притисни)

   

—Прeма прекидању проводника (једнополни, двополни, трополни)

—Према томе да ли прекидају једно струјно коло (серијски, наизменични, групни и унакрсни)

Прикључне направе служе за напајање покретних потрошача и могу бити:

—прикључнице,

—утикачи,

—преносне прикључнице и

—натикачи.

Према броју фаза могу бити:

– монофазни

– трофазни

Према уземљењу могу бити без заштиног контакта и са заштитним контактом.

По начину градње могу бити за уградњу у зид и преносни.

Која је улога осигурача? Шта он осигурава?

Намерно ослабљено место у електричној инсталацији, који штити потршаче од кратког споја и преоптерећења. Могу бити топљиви или аутоматски.

Која је улога електрично бројила?

Улога електричног бројила је да мери укупну потрошену електричну струју у једном домаћинству.

Каква могу бити?

Према броју фаза могу бити монофазна (једнофазна) и трофазна.

Према броју тарифа могу бити једнотарифна и двотарифна (скупа и јефтина струја).