Електротехнички материјали


Шта је електрична струја?

Електрична струја је усмерено кретање електрона.

Како електрична струја долази до потрошача?

Који се материјали користе?

Посматрајте прекидач за светло.

Које делове препознајете и од ког су материјала?

Како можемо да поделимо те материјале према особинама?

Електротехничке материјале делимо на:

− електропроводне – добро проводе струју

− електроизолационе

Електропроводни материјали имају способност  да проводе електричну струју.

Могу бити:

—материјале за проводнике,

—материјале за електричне отпорнике,

—материјале за контакте,

—материјале за нити осигурача.

Шта је изолатор?

Изолатор (диелектрик) је неки материјал који пружа врло велики електрични отпор.

Према агрегатном стању изолатори могу бити:

-ЧВРСТИ (гума, текстилна влакна, PVC , бакелит, силиконске смоле, керамика итд.)

-ТЕЧНИ (минерална уља – трафо, кабловско, и синтетичка уља – силиконска)

-ГАСОВИТИ (ваздух)