Примери електричних шема


Основно правило каже да се нулти вод (0) означава се плавом бојом, повезује директно на потрошач.

 Фазни вод, у зависности од броја фаза означава се са црвеном, црном или браон бојом, прво провлачи кроз осигурач, па на потрошач (ако је у питању сијалица фазни вод се провлачи кроз прекидач где можемо прекинути или укључити струјно коло).

Код повезивања трофазне утичнице увек се оставља по један осигурач са сваке фазе.

Пример 1. Инсталација струјног кола сијалице са једнополним прекидачем
Из разводне кутије доводи се нулти проводник директно до сијаличног грла. Фазни проводник доводи се прво до прекидача, па тек од њега преко разводне кутије у сијалично грло.

Пример 2.Инсталација струјног кола сијалице са серијским прекидачем
Серијски прекидач омогућава са једног места укључивање две групе сијалица (потрошача).
Из разводне кутије доводи се нулти проводник директно до сијалица. Фазни проводник доводи се до прекидача, а одатле се грана у два проводника, од којих сваки иде преко разводне кутије у по једну сијалицу (или једну групу сијалица). Ово су, у ствари, два струјна кола која се укључују или искључују независно једно од другог. Серијски прекидачи највише се употребљавају за лустере.

Пример 3.Инсталација струјног кола сијалице са наизменичним прекидачем

Наизменични прекидач омогућава укључење једне сијалице (потрошача) са два удаљена места.
Електрично коло сијалице са наизменичним прекидачем. Нулти проводник се доводи директно до сијаличног грла. Фазни проводник се доводи до једног прекидача, а одатле се два проводника преко разводне кутије воде у други прекидач. Од другог прекидача један проводник, преко разводне кутије, спаја се са сијаличним грлом. Сијалица упаљена помоћу једног прекидача може се угасити на истом или на другом прекидачу и обратно.

Пример 4. Инсталација струјног кола сијалице, једнополног прекидача и утичнице

У овом случају су за исту разводну кутију везане и сијалица са прекидачем и прикључница. Овај спој се дозвољава само ако је прикључница намењена за укључивање пријемника мање снаге (стона лампа, радио-апарат и сл.). Треба пазити да се прикључница и сијалица не вежу на исти фазни проводник, јер тада у прикључници не би било напона када је прекидач искључен.

СЛОЖЕНО СТРУЈНО КОЛО

Primer za vežbanje