Симболи и шеме у кућној инсталацији


Чему служе симболи и шеме?

Симболи и шеме су графички прикази инсталација и струјних кола где су елементи приказани помоћу знакова или симбола (ISO).

Електрична шема приказује састав, начин спајања, положај и начин функционисања.

Симбол представља стандардни облик који замењује скуп истих елемената

ПОСТАВЉАЊЕ КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пре него што проводнике повежемо са електричним бројилом шта треба прво урадити?

Када се проводници уведу у кућу прво се доводе до главних осигурача, а затим до електричног бројила.

Шта се ради после?

Од електричног бројила проводници се доводе да разводне табле, а од ње се проводници раздвајају у више огранака – струјних кола.

Шта је обавезно поставити на почетак сваког струјног кола?

На почетку сваког струјног кола поставља се осигурач !!!

Шта чини струјно коло?

Струјно коло чини пријемник (потрошач), извор електричне енергије и проводници који повезују пријемник са извором.

Шта се доводи потрошачу?

Потрошачу се дoвoди електрична струја  трансфoрмисaнa нa напон 230 / 400 V. Кућа (објекти) прикључују се на ниско напонску електричну мрежу са 4 проводника (ваздушно или подземно).

Први проводник је нулти проводник или ,,0″ је уземљен и има исти напон као земља. Остала три чине фазне проводнике, Између фазног и нултог проводника напон је 230V, а између фаза 400V .

Како добијамо монофазно (једнофазно) напајање?

Прикључком струјног кола на напон од 230V остварује се једнофазно напајање електричном енергијом.

Како добијамо трофазно напајање?

Прикључком електричног кола на три фазе (400V) остварује се трофазно напајање електричном енергијом.