Програм за обраду табела и графикона


EXCEL

Microsoft Excel је програм намењен за табеларни прорачун података. Осим за табеларне прорачуне, користи се за и за израду дијаграма, прављење спискова и др.
Изглед прозора је сличан као на осталим апликацијама из Microsoft Office пакета.

Пређите показивачем миша преко ознаке да би вам се појавило објашњење

Оно што разликује Excel од других Microsoft Office апликација је радни лист, који је представљен ћелијама и картицe Formulas (формуле) и Data (подаци).
Коришћењем картице Formulas могу се изабрати Excel функције: финансијске, логичке, текстуалне, датуми, време итд.

Сви документи који се обрађују у Excel-у, називају се радне свеске (енгл. workbook). Свака радна свеска састоји се од једног или више радних листова (енгл. worksheet), а сваки радни лист се састоји од редова и колона. Редови се означавају бројевима, а колоне великим словима абецеде. Пресек једног реда и једне колоне је ћелија (енгл. cell). Свака ћелија има име, или адресу на основу које се колона и ред укрштају. Адреса изабране ћелије појавићесе у пољу име (енгл. namebox).

Основни елемент Excel-а за рад са подацима је ћелија. Подаци који се уписују у ћелије могу бити у облику текста, бројева или у облику формула. Да бисмо унели неки податак у ћелију, потребно је да је активирамо левим тастером миша. У селектовану ћелију можемо да унесемо податке, а када завршимо, притиснемо тастер Enter на тастатури. Најбитнији корак код креирања радних листова је правилно уношење података, али битно је и да радни листови буду јасни и прегледни. Прегледност радног листа се постиже уређивањем – форматирањем ћелија. Сваку ћелију можемо форматирати тако да приказује одређени тип податка, подесити поравнање и правац исписивања података (енгл. alignment), врсту и величину фонта (енгл. font), направити оквир око ћелије
(енгл. border), обојити ћелију (енгл. fill) или је заштити (енгл. protection) кликом на алат Format са картице Home .

 

Поред текстуалних и нумеричких података у ћелијама се могу
уписивати и формуле. Формуле користе податке које се налазе у ћелијама и извршавају математичке прорачуне, чији се резултати приказују у некој другој ћелији. Најчешће коришћени математички прорачуни су сабирање
(+), одузимање (–), множење (*) и дељење (/).

Напомена: Знак за степен се на тзв, YU тастатури са нашим словима налази се на броју 3 а активира се тако што се притисне десни ALT+3, (Alt Gr+3), два пута – Пре него што се напише формула за извршење задатак прво се напише знак једнакости =,
– Заграда – све рачунске операције, се изводе прво у заградама