Рачунарска мрежа


Шта је рачунарска мрежа?

  Рачунарска мрежа представља скуп међусобно повезаних рачунара и других ресурса ради ефикаснијег и бржег коришћења информација, и расположивих ресурса.

Колика може бити рачунарска мрежа?

Рачунарска мрежа се може састојати од два или више рачунара, који су повезани одређеним медијумом. (жично или бежично)

Како се зове највећа рачунарска мрежа на свету?

Највећа мрежа на свету је

Интернет (international међународна, net– мрежа)

Од колико целина се састоји једна рачунарска мрежа?

Свака рачунарска мрежа се састоји од две целине: хардверске и софтверске.

Шта спада у хардвер?

У хардверску целину спадају рачунари, медијум за пренос (жица, ваздух), мрежне картице и мрежни уређаји.

Шта спада у софтвер?

Софтверски део ове целине чине протоколи, правила на основу којих се обавља комуникација тј. размена података у мрежи.

Како можемо поделити рачунарске мреже?

Најчешћа подела је :

-према величини – површини коју покривају,

-топологији и

-функционалним односима између чланова мреже.

Према величини – површини коју покривају,

  • локалне (LAN=Local Area Network) повезује мању групу рачунара (фирма, школа….)

  • глобалне (WAN=Wide Area Network) покрива велика-широка подручја, велики број рачунара, повезује LAN-ove